Betingelser For Bruk

Informasjonen på disse websidene er kun ment som informasjon. Vi bestreber å holde sidene oppdatert, men gir ingen garantier med hensyn til riktigheten av informasjonen på disse sidene.

GaaTec.Com aksepterer ingen erstatningsmessig ansvar overhodet for bruken av innholdet eller tap som følger av ethvert bruk av innholdet på disse websidene. Vi aksepterer heller ingen erstatningsansvar for følge av tap av data eller profitt som følge av besøk på websiden eller bruk av noen av tjenestene som er gitt av GaaTec.Com

Innholdet på denne nettportalen kan inneholde beskrivelser som er påvirket av personlige meninger og/eller også inneholde tekniske unøyaktigheter på grunn av endringer gjort siden artikkelen(e) var skrevet. Det kan også forekomme utdatert informasjon, og/eller typografiske feil.


GaaTec aksepterer ingen ansvar som følger av å holde informasjonen oppdatert på disse websidene eller noen av våre klienters websider.