Oppgradering fra Joomla 2.5 til Joomla 3.x

joomla-30-logoNeste såkalte "Long Term Release" av Joomla er ventet om kort tid, og vi vil derfor utvikle alle nye nettsider og portaler i Joomla 3.x.

 

De eneste unntakene fra dette er hvor Joomla utvidelsene ennå ikke er tilgjengelig for den nye plattformen.

 

Teoretisk sett så er oppgraderingen/migreringen fra Joomla 2.5.x til Joomla 3.x "enklere" enn migreringen fra 1.5.x til Joomla 2.5.x, men denne migreringen er langt fra en "en klikk oppgradering".

 

Vi har investert mye tid på diverse Joomla fora, og har etter mye prøving og feiling på våre testportaler funnet frem til hva vi mener er den beste oppskriften. Vi er nå i full gang med migrasjonen, og har allerede migrert en håndfull med nettportaler over til Joomla 3.x. Vi vil derfor nå fremover fortsette med å migrere alle øvrige kundeportaler over til denne nye Joomla plattformen.

 

Vi ønsker også velkommen alle med enten Joomla 1.5.x eller Joomle 2.5.x portaler for gratis evaluering og påfølgende kostnadsestimat.