Akeeba og Xmap vedlikeholds oppgraderinger

Vi oppgraderte idag alle webportalene til nyeste version av  Akeeba Backup samt nettstedskart komponenten som heter Xmap. Eksisterende versjoner er derfor:

 

Akeeba 3.1.4

Xmap 1.2.10

 

Disse oppgraderingene var i hovedsak mindre korreksjoner, og oppgraderinger som denne er en del av vedlikeholds kontraktene som alle våre kunder drar nytte av.

 

Vi tok selvsagt sikkerhetskopi av alle webportalene både før oppgradering, samt etterpå. I tillegg så lastet vi ned siste sikkerhetskopi av hver webportal til våre lokale kontor servere som ekstra sikkerhet.